Info medical Spital General Conditii internarea pacientilor

Conditii internarea pacientilor

Actele necesare pentru internare sunt :

 • Pentru pacientii care beneficiaza de servicii medicale spitalicesti in baza contractului cu CNAS
  • Buletin de identitate / Carte de identitate
  • Trimitere (recomandare de internare) de la un medic specialist sau medic de familie aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate
  • Dovada calitatii de asigurat (adeverinta de la locul de munca, adeverinta de elev sau student, cupon de pensie, sau adeverinta de la casa de asigurari).
 • Pentru pacientii care beneficiaza de servicii medicale spitalicesti in sistem privat
  • Buletin de identitate / Carte de identitate
  • Recomandarea medicului curant din cadrul Spitalului General de a se interna

Internarea de urgenta

 • Conform legii asigurarilor de sanatate, toti pacientii cu domiciliul in Romania beneficiaza de asistenta medicala de urgenta gratuita.
 • Serviciile medicale sunt decontate de catre CNASpe perioada de urgenta, indiferent daca pacientii au sau nu calitatea de asigurat.
 • In cazul pacientilor neasigurati incetarea / continuarea starii de urgenta este certificata de medicul curant, este inscrisa in FO si vizata de medicul sef de compartiment.
 • Pacientul neasigurat trebuie informat de incetarea starii de urgenta si de obligativitatea de a-si clarifica situatia.
 • Mentinerea acestuia in spital se face doar cu conditia platii cheltuielilor de spitalizare in afara perioadei de urgenta, in baza unui "Angajament de plata" semnat de bolnav si contrasemnat de medicul curant.

Eliberarea concediului medical se face in baza urmatoarelor documente :

 • Adeverinta in care se va mentiona numarul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul in ultimele 12 luni
 • Formularul de concediu medical initial (daca este cazul)

Criteriile de prioritizare a pacientilor pe lista de asteptare sunt in ordinea cronologica a adresarii acestora la camera de internari a spitalului.