Autorizatii si certificari

Autorizatii si certificari

Fundatia "Dr. Victor Babes" a implementat un Sistem de Management al Calitatii in concordanta cu standardul european SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015). Fundatia "Dr. Victor Babes" a fost certificata de catre IQNet si SRAC (Nr. certificat : 1136) in ianuarie 2003 si recertificata pentru activitatile desfasurate in urmatoarele domenii : consultatii de specialitate in ambulatoriu, servicii chirurgicale operatorii, servicii medicale spitalicesti, medicina muncii, imunizari si alte servicii preventive, fizioterapie si recuperare medicala, analize de laborator, explorari functionale si imagistica medicala : radiologie, ecografie, elastografie hepatica, mamografie digitala, tomografie computerizata, rezonanta magnetica, osteodensitometrie, prepararea si servirea hranei pentru pacientii internati. Cercetare stiintifica, studii clinice.

Certificat SRAC
Certificat IQNet


Acreditare Spital General - Fundatia "Dr. Victor Babes"


Certificat de acreditare Spital General - Fundatia Dr. Victor Babes

Acreditare Spital General - Fundatia "Dr. Victor Babes".

Ordinul 279 / 01.08.2019
Incadrare in Categoria a II-a de acreditare - ACREDITAT CU RECOMANDARI

Aviz structura Spital General


Structura Spital General aviz Ministerul Sanatatii

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA MANAGEMENT SI STRUCTURI UNITATI SANITARE
CATRE,
FUNDATIA “VICTOR BABES” BUCURESTI
Soseaua Mihai Bravu nr. 281 - sector 3 Bucuresti

Va comunicam avizul conducerii Ministerului Sanatatii pentru noua structura a unitatii sanitare private, organizata de dvs. in municipiul Bucuresti, Soseaua Mihai Bravu, nr. 281, sector 3 :

 • Compartiment specialitati medicale
  (medicina interna, cardiologie, gastroenterologie, neurologie, psihiatrie, endocrinologie, nefrologie, alergologie si imunologie clinica) - 40 paturi, din care : terapie acuta : 4 paturi.
 • Compartiment specialitati chirurgicale
  (chirurgie generala, urologie, chirurgie vasculara, ginecologie, ORL, oftalmologie, ortopedie-traumatologie) - 25 paturi, din care : ATI : 7 paturi
  Total : 65 paturi
 • Spitalizare de zi specialitati medicale
  (medicina interna, cardiologie, gastroenterologie, neurologie, endocrinologie, nefrologie, alergologie si imunologie clinica) - 10 paturi
 • Spitalizare de zi specialitati chirurgicale
  (chirurgie generala, urologie, chirurgie vasculara, ginecologie, ORL, oftalmologie, ortopedie-traumatologie) - 10 paturi
 • Bloc operator
 • UTS
 • Sterilizare
 • Sala de tratamente
 • Compartiment endoscopie digestiva
 • Cabinete de consultatii

Totodata, va transmitem ca acordarea acestui aviz nu genereaza obligatia CAS de contractare de servicii medicale spitalicesti, cu structura de spitalizare de zi organizata in plus.

DIRECTOR Ec. Doina Tanasa ! Consilier Dr. Marieta Bardut


Structura Spital General aviz Ministerul Sanatatii

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA MANAGEMENT SI STRUCTURI UNITATI SANITARE
CATRE,
FUNDATIA “VICTOR BABES” BUCURESTI
Soseaua Mihai Bravu nr. 281 - sector 3 Bucuresti

Va comunicam avizul conducerii Ministerului Sanatatii pentru noua structura a unitatii sanitare private, organizata de dvs. in municipiul Bucuresti, Soseaua Mihai Bravu, nr. 281, sector 3

Va comunicam avizul conducerii Ministerului Sanatatii pentru includerea in cadrul compartimentului de specialitati medicale din cadrul unitatii sanitare private, organizata de dvs. in municipiul Bucuresti, Soseaua Mihai Bravu, nr. 281, sector 3, a specialitatii hematologie, fara a modifica numarul de paturi la acest compartiment.

DIRECTOR Ec. Doina Tanasa ! Consilier Dr. Marieta Bardut

Organigrama Fundatia "Dr. Victor Babes"

Organigrama Fundatia Dr. Victor Babes

Ultima actualizare : 21.01.2020.

Lista personal

Aviz sanitar Laborator Angiografie


Autorizatie amplasare si constructie Laborator Angiografie

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI
LABORATORUL DE IGIENA RADIATIILOR IONIZANTE BUCURESTI
se elibereaza AVIZUL SANITAR nr. 770 / 21.06.2017
OBIECTIVUL AVIZAT : LABORATOR ANGIOGRAFIE
INSTITUTIA : "FUNDATIA "DR. VICTOR BABES"
PRACTICA AVIZATA : RADIOLOGIE INTERVENTIONALA
ACTIVITATEA AVIZATA : AMPLASARE - CONSTRUCTIE.

Prezentul aviz :

Intra in vigoare la data de : 21.06.2017
Expira la data de 20.06.2022

Autorizatie sanitara Laborator Radiodiagnostic - Angiografie


Autorizatie sanitara Laborator radiodiagnostic - Angiografie

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI
LABORATORUL DE IGIENA RADIATIILOR IONIZANTE BUCURESTI
se elibereaza AUTORIZATIA SANITARA Nr. 1165 / 02.11.2017
OBIECTIVUL AUTORIZAT : Laborator Radiodiagnostic Angiografie
INSTITUTIA : "FUNDATIA "DR. VICTOR BABES"
PRACTICA AUTORIZATA : Radiodiagnostic
ACTIVITATEA AUTORIZATA : FUNCTIONARE - UTILIZARE.

Prezentul aviz :

Intra in vigoare la data de : 02.11.2017
Expira la data de 01.11.2022

Autorizatie amplasare si constructie Laborator Angiografie


Autorizatie amplasare si constructie Laborator Angiografie

AUTORIZATIE PENTRU DESFASURAREA DE ACTIVITATI IN DOMENIUL NUCLEAR Nr. AI 1777/2017
In temeiuil art.8 din legea Nr. 111 / 1996, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 27.06.2015, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare , al Normelor fundamentale de securitate radiologica si al Normelor specifice de securitate radiologica,
Ca urmare a analizarii documentatiei inregistrata la C.N.C.A.N. cu nr. 6813 / 32965 din 27.06.2017 si a completarilor ulterioare inregistrate la C.N.C.A.N. cu nr. 7719 / 33743 din 20.07.2017
Constatand ca sunt indeplinite prevederile legale,
COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE AUTORIZEAZA FUNDATIA "DR. VICTOR BABES"
din Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, nr. 281, sector 3, cod postal telefon 021 / 317.95.03, fax 021 / 317.95.02 persoana juridica inregistrata conform sentintei Civile nr. 65 / PJ / 21.06.1995 a Judecatoriei Sectorului 3 a Municipiului Bucuresti, CIF : 7925187
sa AMPLASEZE si sa CONSTRUIASCA amenajarile necesare in vederea utilizarii instalatiilor radiologice, in cadrul : Laboratorul de Angiografie situat in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, nr. 281, sector 3, telefon 021 / 317.95.03 in conformitate cu documentatia prezentata si prevederile impuse in anexele nr. 1 si nr. 2, care fac parte integranta din aceasta autorizatie.

Intra in vigoare la data de : 16.08.2017
Expira la data de 15.08.2022

Presedinte Rodin TRAICU

Autorizatie de utilizare Angiograf


Autorizatie de utilizare Angiograf

AUTORIZATIE PENTRU DESFASURAREA DE ACTIVITATI IN DOMENIUL NUCLEAR Nr. VI 2406/2017
In temeiuil art.8 din legea Nr. 111 / 1996, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 27.06.2015, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare , al Normelor fundamentale de securitate radiologica si al Normelor specifice de securitate radiologica,
Ca urmare a analizarii documentatiei inregistrata la C.N.C.A.N. cu nr. 11113 / 36538 din 07.11.2017,
Constatand ca sunt indeplinite prevederile legale,
COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE AUTORIZEAZA FUNDATIA "DR. VICTOR BABES"
din Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, nr. 281, sector 3, cod postal telefon 021 / 317.95.03, fax 021 / 317.95.02 persoana juridica inregistrata conform sentintei Civile nr. 65 / PJ / 21.06.1995 a Judecatoriei Sectorului 3 a Municipiului Bucuresti, CIF : 7925187
sa UTILIZEZE instalatii radiologice, in cadrul : Laboratorul de Radiodiagnostic – Angiografie situat in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, nr. 281, sector 3, telefon 021 / 317.95.03 in conformitate cu documentatia prezentata si prevederile impuse in anexele nr. 01 si nr. 02, care fac parte integranta din aceasta autorizatie.

Intra in vigoare la data de : 11.12.2017
Expira la data de 10.12.2022

Presedinte Rodin TRAICU

Autorizatie sanitara de functionare Spital General


Autorizatie sanitara de functionare Spital General

Ministerul Sanatatii
Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti

In baza legii 95 / 2006 cu modificari si completari si a Ordinului M.S. 1030 / 2009 cu modificari si completari se acorda :
AUTORIZATIA SANITARA DE FUNCTIONARE
Nr. 346 BIS din 21.05.2019
pentru obiectivul : UNITATE SANITARA PRIVATA CU PATURI
situat in : Bucuresti, Sos. MIHAI BRAVU, nr. 281, sect. 3
avand ca obiect de activitate : Cod CAEN 8610 - Activitati de asistenta spitaliceasca, Coc CAEN 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata, Cod CAEN - Alte activitati referitoare la sanatatea umana.

Autorizatie sanitara de functionare pentru Cabinete medicale de specialitate, Laborator de analize medicale, Laborator de imagistica medicala


Autorizatie sanitara de functionare cabinetemedicale laborator

Ministerul Sanatatii
Directia de Sanatate Publica

in baza legii 95 / 2006, a Ord. M.S. nr. 1030 / 2009 modificat si completat cu Ord. M.S. nr. 25l / 2012, Ord. M.S. nr. 1185 / 2012, Ord. M.S. nr.677 / 2015 si Ord. M. S. nr. 146 / 2017 se acorda :

Autorizatia Sanitara de Functionare nr. 785 din 21.06.2018

pentru obiectivul Cabinete medicale de specialitate, Laborator de analize medicale, Laborator de imagistica medicala.

RENAR Certificat de Acreditare Laborator de Analize Medicale


RENAR Certificat acreditare Laborator analize medicale

CERTIFICAT DE ACREDITARE Nr. LM 821

Asociaţia de Acreditare din România – RENAR, fiind recunoscută ca Organism Naţional de Acreditare prin OG 23/2009, prin prezentul certificat atestă că organizaţia :

FUNDAŢIA DR. VICTOR BABEŞ
Bucuresti, Şos. Mihai Bravu nr 281, sector 3
prin
Laborator de analize medicale

îndeplineşte cerinţele SR EN ISO 15189:2013 şi este competentă să efectueze activităţi de ANALIZE MEDICALE, aşa cum se detaliază în Anexa la prezentul certificat de acreditare.
Această acreditare este menţinută cu condiţia îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR.
Prezentul certificat este însoţit de Anexa nr. 1 / 23.03.2021 (5 pagini), parte integrantă a acestuia.
Certificatul de acreditare este un document de acreditare esenţial, care poate fi revizuit şi emis periodic de către RENAR. Cea mai recentă versiune a certificatului de acreditare este disponibilă pe website-ul RENAR, www.renar.ro.

Data acreditării iniţiale : 09.04.2013
Data actualizării : 23.03.2021
Data expirării acreditării : 22.03.2025

DIRCTOR GENERAL AL STRUCTURII EXECUTIVE
Alina Elena TAINĂ
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ACREDITARE
dr. ing. Dumitru DINU

Autorizatie pentru activitati din domeniul transfuziei sanguine


Autorizatie activitati domeniul transfuziei sanguine

Ministerul Sanatatii
Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti

Autorizatie nr. 32 / 16360 din 06.07.2015
Se autorizeaza unitatea FUNDATIA "DR. VICTOR BABES" cu sediul in Municipiul Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 281, sector 3, in conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 607 / 2013 pentru aprobarea normelor privind autorizarea unitatilor de transfuzie din unitatile sanitare, in cadrul sistemului national de transfuzii sanguine, pentru urmatoarele activitati din domeniul transfuziei sanguine :

1. Receptie
2. Evidenta
3. Stocare
4. Efectuarea testelor pretransfuzionale - teste de compatibilitate
5. Livrarea sangelui si componentelor sanguine
6. Hemovigilenta (inclusiv gestionarea reactiilor adverse si incidentelor transfuzionale)
7. Transfuzia produselor sanguine

Autorizatie pentru efectuarea de studii clinice in domeniul medicamentului 2021 - 2023


Autorizatie studii clinice

Autorizatie pentru efectuarea de studii clinice in domeniul medicamentului

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania, infiintata in baza 134 / 2019 privind reorganizarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania, precum si pentru modificarea unor acte normative, in baza art. 4 alin. (3) pct. 5 din legea 134 / 2019, a Hotararii Consiliului Stiintific nr. 2 / 22.04.2014 privind aprobarea Reglementarilor pentru autorizarea unitatilor care pot efectua studii clinice in domeniul medicamentelor de uz uman si in baza documentatiei prezentate, emite autorizatie pentru efectuarea de studii clinice cu beneficiu terapeutic pentru :

Titularul autorizatiei : Fundatia "Dr. Victor Babes"
Sediu: Sos. Mihai Bravu nr. 281, sector 3, Bucuresti
Specialitati : Alergologie si imunologie clinica, Boli infectioase, Dermatovenerologie, Gastroenterologie, Medicina interna, ORL, Pneumologie

Director : Prof. Univ. Dr. Petre Iacob Calistru
Numarul autorizatiei : 123 / 02.09.2021

Observatii :
Orice modificare a datelor din Autorizatia pentru efectuarea de studii clinice in domeniul medicamentului sau a datelor din documentatia de autorizare trebuie sa fie adusa la cunostinta Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare.
Prezenta autorizalie este valabila 2 ani de la data emiterii.

PRESEDINTE Robert ANCUCEANU

Certificat SRAC - Studii clinice


Certificat SRAC studii clinice

CERTIFICAT

SRAC certifica organizatia FUNDATIA DR. VICTOR BABES, Sos. Mihai Bravu, nr 281, sector 3, Bucuresti, pentru urmatoarele activitati

Realizarea de studii clinice

versiunea declaratiei de aplicabilitate : 2.0
ca are implementat si mentine un sistem de management al securitatii informatiilor conform condiliitor din standardul SR EN ISO / IEC 27001:2018 (EN ISO / IEC 27001:2017)

............................................................................................

SRAC certifies the organisation FUNDATIA DR. VICTOR BABES, Sos. Mihai Bravu, nr 281, sector 3, Bucuresti, for the following fields of activities

Conducting clinical studies

version of the statement of applicability : 2.0
which has implemented and maintains a information security management system which fulfils the requirements of the standard SR EN ISO / IEC 27001:2018 (EN ISO / IEC 27001:2017)

............................................................................................

nr. certificat / certificate registration no. 189
data initiala a certificarii / initial certification date 04 septembrie 2015
data recertificarii / reissuing date 08 martie 2021
data ultimei actualizari / last update -
valabil pana la / valid until 21 martie 2024

Certificat IQNet - Studii clinice


Certificat IQNet studii clinice

The international certification network

CERTIFICATE

SRAC as an IQNet Partner hereby states that the organization :

FUNDATIA DR. VICTOR BABES, Sos. Mihai Bravu, nr.281, sector 3, Bucuresti for the following scope :

Conducting clinical studies

has implemented and maintains an Information Security Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO / IEC 27001 : 2013.
Version of the Statement of Applicability : 2.0

Issued on : 2021 - 03 - 08
First issued on : 2015 - 09 - 04
Registration Number : RO - 189

Certificat inregistrare in evidentele Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti


Certificat inregistrare DSP Bucuresti

Ministerul Sanatatii
Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti

Certificat de inregistrare
Certificam prin prezenta ca unitatea sanitara FUNDATIA "DR. VICTOR BABES" - CDT - SPITAL Bucuresti este inregistrata in evidentele Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti sub codul 079214.

ORDIN nr 553 / 18.04.2013
privind clasificarea Spitalului General al Fundatiei "Dr. Victor Babes"


Clasificare spital general

Vazand referatul de aprobare al Directiei de Asistenta Medicala si Politici Publice nr. 4150 din 2013 si adresa Directiei de Sanatate a Municipiului Bucuresti nr. 7211 din 02.04.2013, inregistrata la Ministerul Sanatatii cu nr. 22 845 din 04.04.2013, privind clasificarea Spitalului General al Fundatiei "Dr. Victor Babes"
Avand in vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1408 / 2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in functie de competenta, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 323 / 2011 privind aprobarea metodologiei si criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta, cu modificarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144 / 2010, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii emite urmatorul,

ORDIN

ART. 1
Se aproba clasificarea Spitalului General al Fundatiei "Dr. Victor Babes" cu sediul in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, nr. 281, sector 3, in categoria IV.

ART. 2
Comuinicarea prezentului Ordin se va face de catre Ministerul Sanatatii catre unitatea sanitara si Directie de Sanatate Publica a Minicipiului Bucuresti.

ART. 3
Prezentul Ordin poate fi contestat la instanta competenta in termenele si conditiile prevazute de Legea 554 / 2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile in vigoare.

MINISTRUL SANATATII
EUGEN NICOLAESCU


Autorizatii sanitare de functionare :
Instalatia radiologica fixa de mamografie, digitala, tip MAMMOMAT INSPIRATION
Instalatia radiologica fixa de osteodensitometrie, digitala, tip PRODIGY PRIMO
Instalatia radiologica fixa de tomografie computerizata tip SOMATOM DEFINITION AS 64 slice EXCEL EDITION
Instalatia radiologica fixa cu post de grafie, digitala, tip MULTIX SELECT DR


Autorizatie sanitara de functionare mamograf Mammomat

Instalatia radiologica fixa de mamografie, digitala, tip MAMMOMAT INSPIRATION

Autorizatie sanitara de functionare osteodensitometru Prodigy Primo

Instalatia radiologica fixa de osteodensitometrie, digitala, tip PRODIGY PRIMO

Autorizatie sanitara de functionare Computer Tomograf Somatom Definition

Instalatia radiologica fixa de tomografie computerizata tip SOMATOM DEFINITION EDGE

Autorizatie sanitara de functionare radiodiagnostic digital Multix Select

Instalatia radiologica fixa cu post de grafie, digitala, tip MULTIX SELECT DR

Autorizatia sanitara Laborator Rx diagnostic


Autorizatie sanitara radiodiagnostic RX

Directia de Sanatate Publica Bucuresti
Laboratorul de Igiena Radiatiilor Ionizate Bucuresti
Autorizatie sanitara Nr. 585 / 22.04.2015
Obiectivul autorizat : Laborator Rx.dg.-inst. MULTIX SELECT DR
Adresa : Sos. Mihai Bravu, nr. 281, Bucuresti, sector 3
Institutia : Fundatia Dr. Victor Babes
Adresa : Sos. Mihai Bravu, nr. 281, Bucuresti, sector 3
Practica autorizata : Radiodiagnostic
Activitatea autorizata : Functionare - Utilizare
Intra in vigoare la data de : 22.04.2015
Expira la data de : 21.04.2020

Autorizatia sanitara Laborator CT diagnostic


Autorizatie sanitara radiodiagnostic CT

Directia de Sanatate Publica Bucuresti
Laboratorul de Igiena Radiatiilor Ionizate Bucuresti
Autorizatie sanitara Nr. 586 / 22.04.2015
Obiectivul autorizat : Laborator Rx.dg.C.T-inst. SOMATOM Definition AS64, Excel Edition
Adresa : Sos. Mihai Bravu, nr. 281, Bucuresti, sector 3
Institutia : Fundatia Dr. Victor Babes
Adresa : Sos. Mihai Bravu, nr. 281, Bucuresti, sector 3
Practica autorizata : Radiodiagnostic CT
Activitatea autorizata : Functionare - Utilizare
Intra in vigoare la data de : 22.04.2015
Expira la data de : 21.04.2020

Autorizatia pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear (I)


Autorizatie activitati in domeniul-nuclear

Certificat de inregistrare pentru autorizarea desfasurarii de activitati in domeniul nuclear nr. CI GM 2078 / 2017
In temeiul art 8 din Legea nr. 111 / 1996, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 27.06.2006, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, al Normelor fundamentale de securitate radiologica si al Normelor specifice de securitate radiologica,
Ca urmare a analizarii documentatiei inregistrate la C.N.C.A.C. cu nr. 9586 / 35289 din 22.09.2017,
Costatand ca sunt indeplinite prevederile legale,
Comisia nationala pentru controlul activitatilor nucleare autorizeaza Fundatia "Dr. Victor Babes" din Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 281, sector 3, telefon 021 / 317.95.03, fax 021 / 317.95.02 persoana juridica inregistrata conform Sentintei Civile nr. 65 / PJ / 1995 sa DETINA, UTILIZEZE, DEZAFECTEZE instalatii radiologice in cadrul Laboratorului de radiodiagnostic situat in Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 281, corp 2, parter, sector 3, telefon 021 / 317.95.03 in conformitate cu documentatia prezentata si prevederile impuse in anexele 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul certificat.
Intra in vigoare la data de : 02.10.2017
Expira la data de : 14.04.2025

Anexa nr. 1 la Certificatul pentru autorizarea desfasurarii de activitati in domeniul nuclear nr. CI GM 2078 / 2017

 • Instalatia radiologica fixa de mamografie, digitala, tip MAMMOMAT INSPIRATION
 • Instalatia radiologica fixa de osteodensitometrie, digitala, tip PRODIGY PRIMO

Autorizatia pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear (II)


Autorizatie activitati in domeniul-nuclear

Certificat de inregistrare pentru autorizarea desfasurarii de activitati in domeniul nuclear nr. GE 1082 / 2021
In temeiul art 8 din Legea nr. 111 / 1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, al Normelor privind cerintele de baza de securitate radiologica si al Normelor specifice de securitate radiologica,
Ca urmare a analizarii documentatiei inregistrata la C.N.C.A.C. cu nr. 5173 / 29886 din 13.05.2021
Constatand ca sunt indeplinite prevederile legale,
Comisia nationala pentru controlul activitatilor nucleare autorizeaza Fundatia "Dr. Victor Babes" din loc. Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 281, sector 3, telefon 021 / 317.95.03 persoana juridica inregistrata conform Sentintei Civile nr. 65 / PJ / 1995 sa UTILIZEZE instalatii radiologice in cadrul Laboratorului de Radiologie de Diagnostic - CT si Laboratorului de Radiologie Interventionala situat in loc. Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 281, parter si etajul 3, sector 3 in conformitate cu documentatia prezentata si prevederile impuse in anexele nr. 1, 2, 3 , care fac parte integranta din prezenta autorizatie.
Intra in vigoare la data de : 25.06.2021
Expira la data de : 10.12.2022

Serviciile externalizate sunt asigurate de furnizori de specialitate, cu certificat de calitate specific activitatii prestate

Protocoale / acorduri colaborare cu alte unitati sanitare

Acreditare Fundatia "Dr. Victor Babes" ca furnizor de educatie medicala continua


Acreditare Fundatia Victor Babes ca furnizor de educatie medicala continua

Catre, Fundatia Dr. Victor Babes
Urmare solicitarii dvs., va comunicam reacreditarea de catre Colegiul Medicilor din Romania a Fundatiei Dr. Victor Babes ca furnizor de educatie medicala continua (EMC) pentru anul 2017.
Totodata, va comunicam ca, in conformitate cu Decizia Nr. 01/2013 a Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania, reacreditarea se refera la organizarea de forme de EMC informale (simpozioane, mese rotunde, conferinte, ateliere si sesiuni stiintifice).
In cazul in care scopul sau mijloacele folosite de asociatie devin altele decat cele prevazute in statutul dvs. si/sau in decizia mentionata, CMR isi rezerva dreptul de a retrage prezenta acreditare.

Vicepresedinte : Dr. Calin Bumbulut / Redactat: Mihaela Dumitras

Acord privind conditiile si obligatiile referitoare la calitatea si cantitatea apelor evacuate in reteaua de canalizare a Municipiului Bucuresti


Acord privind conditiile si obligatiile referitoare la calitatea si cantitatea apelor evacuate in releaua de canalizare a Municipiului Bucuresti

ACORDUL DE PRELUARE nr. 17 / 16.01.2020

Privind conditiile si obligatiile referitoare la calitatea si cantitatea apelor evacuate in reteaua de canalizare a Municipiului Bucuresti.

Autorizare pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie


Autorizare examinare candidati permis conducere autovehicule tramvaie

Autorizare pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie nr. 55 din data 07.03.2019

Ca urmare a cererii Fundatia "Dr. Victor Babes" cu sediul social si punct de lucru in Bucuresti, Sos Mihai Bravu nr. 281, sector 3, inregistrata la Directia de Sanatate a Municipiului Bucuresti cu numarul 3178 / 25.02.2019, avand in vedere documentele depuse, in temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195 / 2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia de Sanatate a Municipiului Bucuresti autorizeaza unitatea de asistenta medicala Fundatia "Dr. Victor Babes" pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, pentru urmatoarele specialitati : medicina interna, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie.

Prezenta autorizare este valabila pe toata perioada indeplinirii conditiilor de autorizare, cu avizare anuala.
Certificate O.S.I.M. inregistrare marca


Certificat OSIM Sanoscop

Certificat O.S.I.M. inregistrare marca
"SANOSCOP"

Certificat OSIM Spital General - Fundatia V. Babes

Certificat O.S.I.M.inregistrare marca
"Spital General - Fundatia V. Babes"

Certificat OSIM Medicina integrata = sanatate pe viata

Certificat O.S.I.M. inregistrare marca
"Medicina integrata = sanatate pe viata"

Certificat OSIM Sanatatea ta este scopul nostru

Certificat O.S.I.M. inregistrare marca
"Sanatatea ta este scopul nostru"