Info medical Spital General Conditii externarea pacientilor

Informatii privind externarea pacientilor

In functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externarii, care va fi comunicata pacientului cu o zi inainte sau in dimineata zilei externarii. Medicul curant completeaza Biletul de externare si Scrisoarea medicala care vor ajunge la medicul de familie.

Biletul de externare si Scrisoarea medicala vor fi completate in doua exemplare, un exemplar se ataseaza la Foaia de observatie iar celalalt se inmaneaza pacientului.

Medicul curant va stabili si consemna in Biletul de externare si Scrisoarea medicala urmatoarele :

 • diagnosticul de externare
 • starea pacientului la externare
 • tratamentul medical pe care sa-l urmeze
 • indicatii privind regimul alimentar si de viata
 • data controlului medical
 • numarul de zile de concediu medical

In cazul externarii pacientului la cerere, i se explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.
Externarea la cerere nu se aplica in cazul bolilor infectioase transmisibile si in alte cazuri prevazute de lege.

Documentele care se elibereaza pacienttului la externare :

 • Bilet de externare
 • Scrisoare medicala
 • Certificat de concediu medical (dupa caz)
 • Adeverinta medicala (dupa caz)
 • Reteta medicala
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite

Medicul curant completeaza toate documentele privind externarea pacientului, le semneaza si parafeaza iar medicul sef de Compartiment verifica completarea integrala si corecta dupa care contrasemneaza si parafeaza documentele de externare.