Info medical Spital General Regulamentul de ordine interioara pentru pacienti - Spital General

Regulamentul de ordine interioara pentru pacienti - Spital General

Pacientii vor lua la cunostinta de prevederile Regulamentului de ordine interioara care-i privesc si se vor angaja sa le respecte prin semnarea consimtamantul informat din foaia de observatie. Regulamentul de ordine interioara pentru pacienti cuprinde obligatiile acestora in legatura cu modul lor de comportare pe perioada internarii si sunt in legatura cu urmatoarele aspecte :

  • Prezentarea tuturor actelor necesare la internare care sa ateste calitatea de asigurat si trimiterea de catre medicul de familie (exceptand situatiile de prezentare in regim de urgenta sau internarea in regim privat, contra cost)
  • Sa ia la cunostinta, sa inteleaga si sa respecte tratamentul medico-chirurgical explicat de catre medicul curant pe care si-l asuma prin semnatura pe consimtamantul informat din foaia de observatie
  • Informarea imediata a medicului curant / asistentei de salon in legatura cu orice modificare aparuta in evolutia starii sale de sanatate
  • Respectarea conduitei terapeutice, cooperarea la tratament, interventie chirurgicala, etc.

Pacientii vor avea o atitudine respectuoasa fata de personalul (ne)medical din institutie si sunt obligati sa pastreze curatenia saloanelor, culoarelor si grupurilor sanitare si sa respecte regulile de mentinere a curateniei in institutie si regulile de ordine interioara afisate la locuri vizibile (realizarea igienei corporale, aerisirea sau curatenia in saloane, respectarea linistii in perioadele de odihna, nefolosirea telefonului mobil in salon pe timpul vizitelor medicale sau a perioadelor de odihna, programul de servire a meselor, pastrarea alimentelor alterabile, respectarea regulilor in legatura cu efectuarea vizitelor, achitarea serviciilor cu plata).

Pacientii vor respecta integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului, inventarul salonului sau al compartimentului si vor folosi cu grija si corect instalatiile sanitare, electrice sau de orice fel puse la dispozitie, in caz contrar obligandu-se la plata daunelor produse (personal sau de catre apartinatorii si vizitatorii sai).

In spital sunt interzise consumul alimentelor contraindicate de medicul curant sau a celor alterabile, introducerea si consumul de bauturi alcoolice, fumatul sau jocurile de noroc.

Repausul la pat pe durata indicata de medicul curant este obligatoriu, iar deplasarile pentru investigatii si tratamente se vor face numai la indicatia personalului medical.

Pacientii au obligatia de a avea o comportare corecta in relatiile cu ceilalti bolnavi, evitand incalcarea regulilor de disciplina, tulburarea linistii si orice manifestare necuviincioasa sau neadecvata. Nemultumirile vor fi aduse la cunostinta pe un ton adecvat si imediat ce este posibil, asistentei de salon, medicului curant sau medicului sef de compartiment, care sunt obligati sa asculte si sa rezolve orice plangere.

Este cu desavarsire interzisa parasirea spitalului fara bilet de voie semnat de medicul curant si aprobat de medicul sef de compartiment sau de inlocuitorul sau.
Plecarea din spital, atunci cand starea pacientului o permite, este permisa pentru urmatoarele motive justificate: ridicarea ajutorului de boala sau a pensiei sau la solicitarea expresa a unor institutii ale statului. In mod cu totul exceptional (calamitati, chemari ale comisiei de expertiza, probleme familiare sau probleme personale urgente) se pot acorda pacientilor invoiri, la propunerea medicului curant si cu aprobarea medicului sef de compartiment sau a inlocuitorului sau.

Pacientii sunt obligati sa explice membrilor familiilor si sa lamureasca pe apartinatori in legatura cu respectarea cu strictete a regulilor privind vizitarea pacientilor si a dispozitiilor referitoare la obligatiile pacientilor pe timpul internarii si dupa externare.

Pacientii sunt obligati sa prezinte medicului de familie biletul de iesire din spital si scrisoarea medicala primite la externare si sa continue efectuarea tratamentului la domiciliu (dupa externare), conform recomandarilor medicului curant.

Prevederile Regulamentului de ordine interioara pentru pacienti sunt aplicabile si apartinatorilor si vizitatorilor acestora, in partile ce-i privesc.


Vizitarea pacientilor internati se poate face zilnic, in intervalul orar :

  • 15:00 – 17:00
  • 19:00 – 20:00

Orarul de distribuire a meselor* pentru pacienti :

  • dimineata – 08:00
  • pranz – 12:00
  • seara – 18:00

* Meniul poate suferi unele modificari in functie de sezon, patologia pacientului si recomandarile medicului curant, alte aspecte semnalate de pacient (practici religioase, convingeri personale etc.).