Procedura de acces mass-media

Procedura de acces mass-media

Extras din Procedura PO BMC-06

In cadrul spitalului, relatia cu mass-media este asigurata numai prin intermediul responsabilului mass-media (purtator de cuvant).
Exceptie la prezenta regula fac urmatoarele cazuri :

 • accesul delegatiilor cu acordul presedintelui, cand acestia vor fi insotiti de presedinte, purtator de cuvant sau persoana(e) numite prin decizie de catre presedinte
 • accesul delegatiilor Ministerelor, numai cand acestia isi asuma raspunderea pentru Reprezentantii mass-media care ii insotesc

In cazul numirii prin decizie a unor angajati in relatia cu mass-media cu diverse ocazii, altele decat purtatorul de cuvant, acestea vor fi instruiti obligatoriu cu prevederile prezentei proceduri si se vor supune strict cerintelor procedurii.

Modul de lucru

Nici un reprezentant al mass-media nu are voie sa patrunda in incinta spitalului decat cu acordul conducerii, in urma unei solicitari scrise sau telefonice si cu permis de vizitare.

Reprezentantii mass-media vor fi pe parcursul vizitei insotiti permanent de un paznic / gardian al spitalului. Accesul in sectiile spitalului va fi restrictionat si acordat doar cu avizul sefului de sectie.

Pentru reprezentantii mass-mediei, accesul in unitate se realizeaza numai pe baza legitimatiei de acreditare si a cartii de identitate sau cu acordul presedintelui spitalului. Pentru obtinerea acordului de interviu, anterior, reprezentantii mass-mediei vor face o solicitare scrisa in vederea obtinerii acordului de principiu al pacientului si al presedintelui.

Presedintele va stabili locurile si conditiile in care se va putea filma cu ocazia luarii unui interviu unui pacient, in conditiile respectarii drepturilor pacientului la intimitate. Va trebui sa existe acordul pacientului (consemnat in scris de catre acesta) pentru a se putea realiza un interviu pacientului.

Interviul se va desfasura intr-un spatiu care sa nu afecteze refacerea sau odihna altor pacienti, stabilit de seful de sectie si aprobat de presedinte.

In vederea desfasurarii in mod corespunzator a acestei activitati presedintele va desemna un purtator de cuvant care sa fie persoana de contact cu mass-media si sa se ocupe de acest gen de probleme, insotind in permanenta reprezentantul mass-mediei.

Legatura dintre spital si mass media este asigurata de purtatorul de cuvant al spitalului, desemnat prin decizie. Purtatorul de cuvant desemnat va realiza si va asigura transmiterea mesajelor conducerii spitalului referitor la situatia creata de acordarea interviului, fie prin interviu fie prin postarea pe site-ul spitalului.

In virtutea dreptului la informare, exista posibilitatea ca pentru un pacient sa se solicite de catre mass-media luarea unui interviu. Pentru a se respecta confidentialitatea actului medical si a datelor referitoare la starea pacientilor spitalului, se interzice divulgarea informatiilor despre starea medicala a unui pacient, aceasta putandu-se realiza doar cu acceptul scris al acestuia. Daca exista acceptul pacientului, purtatorul de cuvant desemnat va contacta seful sectiei / medicul curant al pacientului pentru a obtine datele generale despre starea pacientului in cauza si va oferi o scurta descriere a starii sau a evolutiei starii de sanatate, cum ar fi : pacientul este in "stare grava", "stabil", "evolutia este favorabila / nefavorabila" etc.

Ziaristii acreditati au acces la biroul presedinteului si in sala precizata pentru sustinerea conferintei de presa. Ziaristii acreditati pot solicita organizarea unor intalniri, dezbateri si conferinte de presa cu persoanele din conducerea spitalului. Ziaristii acreditati nu pot interveni, sub nici o forma, in desfasurarea comisiilor medicale de lucru si au obligatia sa se alinieze normelor deontologice din domeniu (Normele Clubului Roman de Presa). Nerespectarea acestei prevederi atrage dupa sine anularea acreditarii.

Liber acces la informatiile de interes public

Spitalul are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public :

 • actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea spitalului
 • structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente cu presedinteul
 • numele si prenumele persoanelor din conducerea spitalului si ale Responsabilului cu difuzarea informatiilor publice
 • coordonatele de contact ale spitalului respectiv : denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii web
 • sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
 • programele si strategiile proprii
 • lista cuprinzand documentele de interes public
 • lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii
 • modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate
 • contracte achizitii publice

Acordarea interviurilor

Interviurile in cadrul spitalului vor fi acordate numai de catre RMM (purtator de cuvant) cu respectarea urmatoarelor reguli :

 • Privind drepturile copilului
  • nu vor fi divulgate informatii cu privire la copii sub 16 ani aflati sub tratament decat cu acordul in scris al apartinatorilor (rude de gr.I).
  • informatiile puse la dispozitia mass-media in cadrul interviului vor tine cont de dreptul la protejarea imaginii publice si a vietii intime, private si familiale ale copilului in cauza
  • nu vor fi facute publice informatii cu privire la indicii care ar putea duce la identificarea copilului in varsta de pana la 14 ani in situatia in care acesta a fost victima unei abuz sexual, abuz fizic sau psihic, sau a fost acuzat de comiterea unor infractiuni sau martor la savarsirea acestora. Informatii cu privire la identitatea copilului sau starea lui de sanatate vor fi facite publice numai cu acordul scris al parintilor , al persoanei in grija careia se afla copilul sau a unui reprezentant legal
  • nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnica, nationalitatea, rasa sau religia copilului precum si un eventual handicap al acestuia
 • Privind demnitatea umana si drepturile pacientilor
  • declaratiile referitoare la o persona se vor face respectand drepturile si libertatile fundamentale ale omului
  • informatiile cu privire la o persoana retinuta pentru cercetari, arestate sau aflate in detentie se vor pune la dispozitia mass-media numai cu acordul scris al persoanei
  • nu va fi dezvaluita in nici un fel identitatea unei persoane victima a unei infractiuni privitoare la viata sexuala cu exceptia cazului in care persoana a dat acord scris
  • nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnica, nationalitatea, rasa sau religia unei persoane precum si un eventual handicap al acestuia
  • informatii cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de sanatate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstante in legatura cu boala si cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii se vor pune la dispozitia reprezentantiloe mass-media numai cu acordul persoanei, sau in cazul unui persoane fara discernamant ori decedata, cu acordul familiei sau apartinatorilor

RMM (purtatorul de cuvant) va insoti reprezentantii mass-media in cazul in care acestia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai dupa ce pacientul va da acordul in scris cu privire la intervievarea sa.
Acordurile in scris vizavi de oferirea informatiilor cu privire la starea de sanatate, medicamentatie, tratament, conditie fizica, etc, sau cu privire la luarea unor interviuri sub forma de inregistrare audio/video sau poza, se vor da pe formular "Acord in scris al pacientului".
RMM va avea grija ca deplasarea reprezentantilor mass-media in incinta Spitalului sa se faca numai cu ecuson si halat corespunzator.
RMM va interzice cu desavarsire accesul reprezentantilor mass-media in compartimentele de A.T.I. si BO. Nerespectarea de catre purtatorul de cuvant a confidentialitatii datelor despre un pacient si a confidentialitatii actului medical, precum si prevederilor acestei proceduri atrage dupa sine sanctionarea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale.
Purtatorul de cuvant nu va fi tras la raspundere in cazul unor filmari cu camera ascunsa sau a unor interviuri inregistrate cu echipamente audio ascunse de catre reprezentantii mass-media.

Reclamatii in sensul prezentei proceduri

Reclamatii privind divulgarea unor informatii referitoare la un pacient (adult sau copil) fara acordul in scris al acestuia.
In cazul divulgarii de catre purtatorul de cuvant al spitalului a unor informatii cu privire la clauzele mentionate in procedura fara acordul in scris al persoanei atrage dupa sine sanctionarea disciplinara.

Reclamatii cu privire la divulgarea unor informatii sau imagini in legatura cu un pacient fara acordul scris al acestuia, obtinute de Reprezentanti mass-media cu echipamente audio-video ascunse.
In cazul unor astfel de sesisari pe baza imaginilor / inregistrarilor audio puse la dispozitie de pacientul reclamant si cu ajutorul acestuia se va identifica ziua si ora la care inregistrarea a fost facuta. Din "Registrul vizitatori", aflat la portar (agent de paza) pe baza datei si orei la care s-a constata ca a fost efectuata inregistrarea, se vor identifica Reprezentantii mass-media care se fac raspunzatori de situatia creata.
Spitalul este absolvit de orice vina pentru inregistrari audio/video efectuate cu camera ascunsa.