Înapoi la pagina : Informaţii medicale

Informaţii privind externarea pacienţilor

În funcţie de evoluţia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externării, care va fi comunicată pacientului cu o zi înainte sau în dimineaţa zilei externării. Medicul curant completează "Biletul de externare" şi "Scrisoarea medicală" care vor ajunge la medicul de familie.

"Biletul de externare" şi "Scrisoarea medicală" vor fi completate în două exemplare, un exemplar se ataşează la "Foaia de observaţie" iar celălalt se înmânează pacientului.

Medicul curant va stabili şi consemna în "Biletul de externare" şi "Scrisoarea medicală" următoarele :

 • diagnosticul de externare
 • starea pacientului la externare
 • tratamentul medical pe care să-l urmeze
 • indicaţii privind regimul alimentar şi de viaţă
 • data controlului medical
 • numărul de zile de concediu medical

În cazul externării pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemnează în "Foaia de observaţie" solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus să semneze că a solicitat externarea.

Externarea la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare sunt :

 • "Bilet de externare"
 • "Scrisoare medicală"
 • certificat de concediu medical, după caz
 • adeverinţă medicală, după caz
 • reţetă medicală
 • decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite

Medicul curant completează toate documentele privind externarea pacientului, le semnează şi parafează, iar medicul şef de Compartiment verifică completarea integrală şi corectă după care contrasemnează şi parafează documentele de externare.