Înapoi la pagina : Informaţii medicale

Condiţii internarea pacienţilor

Actele necesare pentru internare în cazul pacienţilor care beneficiază de servicii medicale spitaliceşti în baza contractului cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sunt următoarele :

  • Buletin de identitate sau Carte de identitate
  • trimitere (recomandare de internare) de la un medic specialist sau medic de familie aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate
  • dovada calităţii de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă, adeverinţă de elev sau student, cupon de pensie, sau adeverinţă de la casa de asigurări)

Actele necesare pentru internare în cazul pacienţilor care beneficiază de servicii medicale spitaliceşti în sistem privat sunt următoarele :

  • Buletin de identitate sau Carte de identitate
  • recomandarea medicului curant din cadrul Spitalului General de a se interna

Internarea de urgenţă

Conform legii asigurărilor de sănătate, toţi pacienţii cu domiciliul în România beneficiază de asistenţă medicală de urgenţă gratuită.

Serviciile medicale sunt decontate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pe perioada de urgenţă, indiferent dacă pacienţii au sau nu calitatea de asigurat.

În cazul pacienţilor neasiguraţi încetarea sau continuarea stării de urgenţă este certificată de medicul curant, este înscrisă în Foaia de Observaţie şi vizată de medicul şef de Compartiment.

Pacientul neasigurat trebuie informat de încetarea stării de urgenţă şi de obligativitatea de a-şi clarifica situaţia.

Menţinerea acestuia în spital se face doar cu condiţia plăţii cheltuielilor de spitalizare în afara perioadei de urgenţă, în baza unui "Angajament de plată" semnat de bolnav şi contrasemnat de medicul curant.

Eliberarea concediului medical se face în baza următoarelor documente :

  • adeverinţa în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni
  • formularul de concediu medical iniţial, dacă este cazul

Criteriile de prioritizare a pacienţilor pe lista de aşteptare sunt în ordinea cronologică a adresării acestora la camera de internări a Spitalului.